Slide1 NL Slide2 NL
linkedin
news

Nieuws

Praktijk blijft open

Het coronavirus  is nog steeds actief. Locaties waar contactberoepen ten behoeve van zorg worden uitgeoefend mogen open blijven. Dat betekent dat alle RBCZ therapeuten tijdens de lockdown de dienstverlening kunnen uitvoeren en clienten blijven behandelen.  Uiteraard wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de geldende basismaatregelen en zijn er aanpassingen gedaan om een zo veilig mogelijke omgeving voor zowel client als behandelaar te kunnen bieden.

Blijf sowieso thuis indien jij of gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. Annuleringen worden niet in rekening gebracht.

Regels waar we ons allebei aan houden voor een goede gezondheid:

 1. Geef geen handen en was ze bij binnenkomst met zeep en water;
 2. Volg de aanbevelingen van het RIVM op;
 3. Was handen na toiletbezoek en droog ze met papieren handdoekjes;
 4. Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte;
 5. Spullen (telefoon, sleutels etc.) graag wegstoppen in jaszak of tas;
 6. Kom niet te vroeg op de afspraak;
 7. Houd zo veel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand;
 8. Nies of hoest in een papieren zakdoekje, tissues zijn aanwezig in de praktijk;
 9. Na niezen of hoesten handen graag wassen met water en zeep en daarna desinfecteren met alcohol (80%);
 10. Betaal achteraf of met een Tikkie;
 11. Vervolgafspraak maken we in overleg direct of digitaal;

Disclaimer

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

Algemene verordening gegevensbescherming

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijk plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld je huisarts. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota indien je daarvoor in aanmerking komt kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats.
 • Je geboortedatum.
 • De datum van behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals ‘overige natuurgeneeskunde en/of alternatieve bewegingstherapie ‘.
 • De kosten van het consult.

Ondersteuning bij klachten

Als massagetherapeut ben ik lid van LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten). Verder ben ik aangesloten bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) en SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Zij zijn er o.a. voor ondersteuning bij klachten. Mocht je ergens niet tevreden over zijn dan kun je die onvrede met mij bespreken. Heb je hierbij hulp nodig of is de onvrede aanleiding om een klacht in te dienen dan kunnen zij je hierbij ondersteunen.